SŠ, ZŠ a MŠ da Vinci, Dolní Břežany

Učitelé a žáci školy da Vinci se rozhodli zlepšit úkrytové možnosti pro netopýry ve školním ubytovacím zařízení – horské boudě Artur ve Velké Úpě. Při rekonstrukci objektu zanikla půdička nad koupelnami, kterou dříve příležitostně využíval netopýr severní.  Žáci prvního stupně za pomoci pana školníka a paní učitelky Rajnochové vyrobili dřevěnou budku, kterou vyvěsili na fasádu domu. Ve škole také proběhly vzdělávací programy ČESON, díky kterým se děti dozvěděly další informace o životě netopýrů.