Správa zámku Rosice

Správě zámku Rosice bylo předáno ocenění za dlouhodobou spolupráci při ochraně netopýrů velkých (Myotis myotis). Půdní prostory zámku jsou tradičním úkrytem letní kolonie tohoto druhu a jsou chráněny jako tzv. evropsky významná lokalita v rámci soustavy Natura 2000.  Kolonii v současnosti tvoří cca 50-100 samic, které zde každoročně odchovávají mláďata.