Správa zámku Dobříš

Na půdě zámku v Dobříši se nachází úkryt letní kolonie netopýra velkého. Zdejší kolonie je sice méně početná, přesto má velký význam, a proto byla zařazena mezi Evropsky významné lokality sítě Natura 2000. Správa zámku dlouhodobě a velmi příkladně spolupracuje při ochraně netopýrů. Zejména nutné opravy střechy jsou realizovány postupně a podle dohodnutých pravidel tak, aby netopýry nijak neohrozily. Zámek Dobříš je tak jednoznačně ukázkovým příkladem, jak skloubit potřeby lidí a zvířat.