Správa státního hradu Lipnice

Ve sklepích hradu Lipnice pravidelně zimují 4 druhy netopýrů (netopýr velký, večerní, černý a ušatý), vzácně zde tráví zimu i netopýr dlouhouchý nebo n. severní.  Koncem léta a začátkem podzimu jsou sklepy také významným místem setkávání netopýrů – tradičně se zde vyhledávají samci a samice tří druhů. Správa státního hradu Lipnice v čele s katelánem Bc. Markem Hanzlíkem spolupracuje nejen při ochraně tohoto stanoviště, ale podílí se též na pořádání osvětových akcí pro veřejnost zaměřených na netopýry, zejména v rámci tradiční Mezinárodní noci pro netopýry.