Správa kláštera premonstrátek v Chotěšově, z.ú.

Správa kláštera premonstrátek v Chotěšově dostává plaketu a certifikát jako poděkování za dlouhodobou spolupráci při ochraně významného zimoviště netopýrů (ve sklepích konventu a prelatury každoročně zimuje až 7 druhů netopýrů, některé druhy i v neobývaných nadzemních prostorách) a také za pomoc s osvětou veřejnosti.

Klášter se aktivně zapojil do projektu ČESON „Skrytý život v památkách – výpravy za tajemstvím létajících savců“, v rámci kterého předává návštěvníkům informace o výskytu netopýrů a jejich ochraně například prostřednictvím interaktivní tabule, pracovních listů pro děti, zapojením do geocachingové netopýří série nebo pořádáním Mezinárodní noci pro netopýry.

Plaketa a certifikát byly předány v roce 2021 v rámci projektu spolufinancovaného SFŽP ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.