Školení pro mapovatele netopýrů a rorýsů

školení mapovatelů v Uherském Hradišti

Ve dnech 8. – 10. 5. 2012 se v Uherském Hradišti a Babicích uskutečnilo první z plánované série školení pro dobrovolné mapovatele netopýrů a rorýsů. Účastníci se seznámili s biologií těchto živočichů, typy úkrytů a hnízdišť v budovách a metodikou jejich mapování včetně práce s ultrazvukovým detektorem a druhové determinace netopýrů na základě echolokačních signálů přímo v terénu. Školení proběhlo v rámci projektu Pod jednou střechou podpořeného z Programu Švýcarsko-české spolupráce. Vyškolení mapovatelé se budou následně podílet na mapování rorýsů a netopýrů v budovách na území Zlínského a Olomouckého kraje.