Setkání mapovatelů netopýrů a rorýsů v Přerově

V pátek 15. února proběhlo v ORNISu v Přerově setkání současných i budoucích mapovatelů projektu Pod jednou střechou. Náplní setkání bylo seznámení s dosavadními výsledky mapování rorýsů a netopýrů, ale také s dalšími dosud realizovanými výstupy a plánovanými projektovými aktivitami. Součástí programu byla rovněž prezentace systému organizované dobrovolnické práce, kterou v rámci projektu zaštiťuje JIKA Olomouc. Projekt probíhá díky podpoře z Programu švýcarsko-české spolupráce.