Seminář Stavební úpravy budov s ohledem na výskyt chráněných živočichů

Seminář seznamuje s vhodnými postupy a technickými opatřeními, která lze aplikovat k zajištění ochrany netopýrů, rorýsů a dalších synantropních druhů ptáků nejen při stavebních úpravách budov. Součástí je také prezentace konkrétních modelových příkladů z Olomouckého a Zlínského kraje a přednáška věnovaná problému kolizí ptáků s průhlednými plochami. Seminář je určen zejména pro projektanty, stavebníky, pracovníky stavebních úřadů, ale i všechny ostatní zájemce o toto téma. Proběhne v ORNIS Muzea Komenského v Přerově, v termínech 15.10. nebo 22.10.2013, vždy od 10:00 hod. Bližší informace zde. Seminář je součástí projektu „Pod jednou střechou“ podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce.