Seminář Ochrana netopýrů na území hl. města Prahy

Odborný seminář věnovaný seznámení s problematikou ochrany netopýrů při stavebních úpravách budov, kácení stromů či při výskytu netopýrů ve vývodech plynových kamen. Proběhne v úterý 10. prosince 2013 od 9:00 hod. v budově MHMP v Praze. Podrobnější informace v pozvánce. Seminář je součástí projektu finančně podpořeného Hlavním městem Prahou.