Seminář o ochraně ptáků a savců v Praze

V úterý 19. března se v budově Magistrátu hl. města Prahy uskuteční seminář o záchraně volně žijících ptáků a savců na území hl. města Prahy, který pořádá odbor životního prostředí MHMP ve spolupráci s dalšími organizacemi včetně ČESON. Náplní semináře je seznámení s faunou ptáků a savců v městském prostředí, představení činnosti záchranných stanic, možností řešení problémů ochrany ptáků a netopýrů např. při rekonstrukcích budov. Prezentace o netopýrech je součástí projektu podpořeného Hlavním městem Prahou. Podrobnější informace v pozvánce.