Seminář o ochraně netopýrů při rekonstrukcích budov v Brně

Další seminář zaměřený na seznámení s opatřeními na ochranu netopýrů a ptáků při stavebních úpravách budov se uskuteční 10. dubna v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně. Srdečně vás zveme. Podrobnější informace naleznete v pozvánce.