Rodina Svobodových z Brna

Rodina Svobodových má pod střechou své chaty poblíž Holomkova Mlýna v Tasově letní kolonii netopýrů menšího štěrbinového druhu. Netopýři zde díky vstřícnosti majitelů sídlí nerušeně již třetím rokem a vyhlíženi budou i v další sezóně, kdy by mělo dojít k jejich přesnému druhovému určení s pomocí ultrazvukového detektoru.

Plaketa a certifikát byly předány v roce 2022 v rámci projektu spolufinancovaného SFŽP ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.