Rodina Šolcových

Na své chalupě v Podhájí mají Šolcovi letní kolonii vrápence malého (Rhinolophus hipposideros). Pravidelně zde nachází zázemí 5 – 40 samic tohoto druhu.