Rodina Flanderkových z Podsemína

Na půdách mlýna v Podsemíně, patřícího manželům Flanderkovým, se vyskytují dokonce dvě letní kolonie: svůj letní domov zde pravidelně  nachází 30-80 samic vrápence malého a také menší kolonie netopýra brvitého.