Římskokatolická farnost Volfratice, správce kostela Povýšení sv. Kříže v Novém Oldřichově

Půdy kostela Povýšení sv. Kříže v Novém Oldřichově využívá jako své letní sídlo kolonie vrápence malého. I zde mohou díky vstřícnému přístupu správy farnosti probíhat každoročně během letního období porody a odchov malých vrápenců. Předání památeční plakety proběhlo v rámci projektu „Na půdě, tam to žije! – aneb poznejte tajemný svět netopýrů“ finančně podpořeného SFŽP ČR a MŽP.