R. D. Mgr. Pavel Ajchler a farnosti Albrechtice v Jizerských horách, Tanvald a Josefův Důl

Na půdách kostelů sv. Františka z Pauly v Albrechticích (spravován farností Albrechtice), sv. Petra a Pavla v Tanvaldu (spravován farností Tanvald) a Božského srdce Páně v Horním Maxově, který je pod správou farnosti Josefův Důl, se nachází úkryty letních kolonií netopýrů ušatých. Za to, že zde netopýři mohou nerušeně pečovat o svá mláďata, patří díky zejména D. Mgr. Pavlu Ajchlerovi, který má všechny tři farnosti a kostely na starosti.  Předání tří památečních plaket pro jednotlivé lokality proběhlo v rámci projektu „Na půdě, tam to žije! – aneb poznejte tajemný svět netopýrů“ finančně podpořeného SFŽP ČR a MŽP v Horním Maxově.