R. D. Ing. Josef Rousek a farnost Pavlovice, správce kostela v Drchlavě, a Holany, správce kostela v Zahrádkách

Kostel sv. Mikuláše v Drchlavě a kostel sv. Barbory v Zahrádkách poskytují útočiště letním koloniím vrápenců malých. Kostel v Zahrádkách se navíc v roce 2016 podílel na propagaci ochrany v rámci tradiční akce Noc kostelů. Za příkladnou spolupráci při ochraně těchto úkrytů patří díky především panu farářovi D. Ing. Josefu Rouskovi a dalším lidem z obou farností Pavlovice a Holany, pod jejichž správu kostely spadají.  Předání dvou památečních plaket proběhlo v rámci projektu „Na půdě, tam to žije! – aneb poznejte tajemný svět netopýrů“ finančně podpořeného SFŽP ČR a MŽP během přednášky v rámci Noci kostelů.