První podlážka pro netopýry na zámku Ruda nad Moravou dokončena

V rámci projektu LIFE+ Horseshoe Towers začala koncem října 2022 v podkroví zámku Ruda nad Moravou vznikat první ze tří dřevěných podlážek, jejichž cílem je ochránit historické trámy a zároveň usnadnit budoucí uklízení trusu po letních koloniích netopýra velkého (Myotis myotis) a vrápence malého (Rhinolophus hipposideros). Takovéto relativně jednoduché opatření pomůže vyřešit konflikt mezi památkovou ochranou budovy a ochranou netopýrů.

Zámek je totiž nejen kulturní památkou, ale od roku 2005 z důvodu výskytu dvou kriticky ohrožených druhů letounů i evropsky významnou lokalitou chráněnou v rámci soustavy Natura 2000.

Se začátkem prací bylo nezbytné počkat na podzim, až netopýři a vrápenci podkroví opustí, aby během odchovu mláďat nedošlo k jejich rušení a zvířata i nadále podkroví považovala za bezpečné. Samotné konstrukci podlážky předcházel úklid nahromaděného trusu a transport potřebného materiálu do půdních prostor.

Nová podlážka byla zbudována jako dřevěná roznášecí podlaha nad stávajícími trámy. Konstrukce podlážky je tvořena roštem z nehoblovaných smrkových fošen překrytým prkny. Pro snazší rozebrání podlážky v budoucnu nejsou prkna k roštu přišroubována jednotlivě, ale jsou spojena v 1 m širokých záklopech. Prkna v jednom záklopu jsou na spodní straně zpevněna několika latěmi, které společně s vruty brání jejich samovolnému pohybu při průchodu osob. Dostatečný prostor mezi podlážkou a vlastní podlahou půdy umožňuje volné proudění vzduchu, které brání nadměrnému hromadění vlhkosti. První podlážka vzhledem ke své rozloze cca 100 m2 vznikala ve čtyřech etapách a byla dokončena koncem ledna 2023. Podlážka bude ještě překryta paropropustnou fólií, aby se zvýšila její odolnost vůči působení netopýřího trusu, a tudíž i životnost.

Realizace opatření je financován z mezinárodního projektu LIFE20 NAT/PL/001427, o kterém se více dozvíte na webu: https://lifepodkowiectowers.pl/cs/.