Projekt „Pod jednou střechou“ na Zoologických dnech

Ve dnech 7. – 8. února proběhla v Brně tradiční vědecká konference Zoologické dny Brno 2013. Na konferenci byl tentokrát prezentován formou dvou přednášek a jednoho posteru také projekt „Pod jednou střechou“ podpořený z Programu švýcarsko-české spolupráce.