Probíhá tradiční zimní sčítání netopýrů

V průběhu ledna a února probíhá po celé ČR tradiční sčítání zimujících netopýrů. Tento monitoring provádí členové ČESON na cca 800 lokalitách, na řadě z nich kontinuálně již 50 let. Jedinečná data získaná tímto způsobem nám umožňují sledovat dlouhodobé populační trendy jednotlivých druhů netopýrů a vrápenců, které zimují v podzemních prostorách.