Proběhl další seminář o ochraně netopýrů

Účastníci semináře.

Ve dnech 20.-21. května proběhl v Přerově další seminář zaměřený na ochranu ptáků a netopýrů nejen při stavebních úpravách budov. Součástí semináře byly kromě přednášek i exkurze, během kterých si účastníci mohli prohlédnout realizaci konkrétních opatření přímo na vybraných ukázkových lokalitách Olomouckého a Zlínského kraje, např. ve Velké Bystřici, v Olomouci, Holešově či Uherském Hradišti. Přínosná byla rovněž účast kolegů ze Slovenska a vzájemná výměna zkušeností. Seminář je součástí projektu „Pod jednou střechou“ podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce.