Paní Zdenka Králová a sdružení Koniklec Suchomasty

Klienti v zámečku Suchomasty s plaketou.

Velkou radost z   plakety „Náš soused je netopýr“ měli klienti zámečku v Suchomastech. Paní ředitelka Zdeňka Králová i celé sdružení Koniklec Suchomasty patří mezi další oceněné, kterým patří velký dík za to, že netopýrům umožňují nerušený úkryt ve „svém“ zámečku. Ve složitém komínovém systému původního krbového zámeckého topení bydlí totiž již od roku 1995 mateřská kolonie vrápence malého. Je to jediná známá letní kolonie tohoto vzácného druhu ve středních Čechách a pravidelná početnost se pohybuje mezi 150 – 200 zvířaty.