Pan Jaromír Šmejcký s rodinou

Pan Šmejcký přebírá plaketu Náš soused je netopýr.

Pan Šmejcký získal ocenění za starost a bezproblémové soužití s největší kolonií netopýra velkého (Myotis myotis) na území České republiky. Na půdě jejich hájovny v Ledcích nachází každoročně letní úkryt přes 3000 samic s mláďaty. Plaketa a cetifikát Náš soused je netopýr byla předána 4.8.2012 během tradičního letního sčítání kolonie. Spočteno bylo 3 153 samic s mláďaty. Část největší kolonie netopýra velkého na půdě hájovny v Ledcích.