P. ThMgr. Krysztof Mikuszewski, MS a Římskokatolické farnosti Bozkov, Paseky nad Jizerou a Zlatá Olešnice

Letní kolonie netopýrů ušatých sídlí v bezpečných úkrytech mezi trámovím také na půdách tří kostelů pod správou ThMgr. Krysztofa Mikuszewskieho, MS. Jedná se o kostel Navštívení panny Marie v Bozkově, kostel sv. Václava v Pasekách nad Jizerou a kostel sv. Martina ve Zlaté Olešnici na Liberecku. Všem, kteří o tyto objekty pečují patří velký dík. Předání tří památečních plaket pro všechny uvedené kostely proběhlo v rámci projektu „Na půdě, tam to žije! – aneb poznejte tajemný svět netopýrů“ finančně podpořeného SFŽP ČR a MŽP.