Otvírání Chlumu 2012 s netopýry

Doprovodný program k nejstarším závodům v technickém lezení v Srbsku (okres Beroun) věnovaný ochraně netopýrů. Program je určen pro širokou veřejnost, včetně rodin s dětmi. Začíná v 10 hod. v úterý 1. května 2012 v bývalém lomu na Chlumu. Nejprve proběhne slavnostní zahájení sezóny u aktualizované naučné tabule. Po komentované prohlídce lomu se mohou návštěvníci zúčastnit programu o netopýrech, ale mohou se také stát diváky či účastníky lezeckých závodů a vyzkoušet tzv. jednolanovou techniku, kterou používají speleologové v jeskyních. Otvírání Chlumu 2012 doporučujeme zejména dětem předškolního a školního věku, které se chtějí zapojit do výtvarné soutěže „Jsem blíž přírodě“. Pořádá ZO ČSOP Nyctalus.