Otec Josef Opluštil a římskokatolická farnost Velká Bystřice

Předávání plakety Otci Josefu Opluštilovi a farnosti Velká Bystřice.

Otec Josef Opluštil a římskokatolická farnost Velká Bystřice dlouhodobě spolupracují při ochraně početné letní kolonie netopýra velkého na půdě kostela Stětí sv. Jan Křtitele ve Velké Bystřici na Olomoucku. Otec Josef kolonii sám objevil a kontaktoval zástupce ČESON. Protože na půdě bylo nahromaděno velké množství trusu, byl v minulém roce proveden jeho úklid a následně instalovány ochranné prvky na trámoví a klenbu (více zde). Velká Bystřice je tak dalším kostelem, kde se podařilo díky spolupráci Otce Josefa, ČESON a AOPK ČR zajistit bezproblémové soužití lidí a netopýrů. Předání ocenění je součástí projektu „Pod jednou střechou“ podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce.