Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlín

Zlínské parky jsou sice rozlohou relativně malé, ale i tak jsou domovem mnoha druhů netopýrů. Po monitoringu parků v roce 2015, zde Město Zlín po konzultacích s ČESON  jako opatření pro podporu biodiverzity pořídilo 22 dřevobetonových budek pro netopýry, včetně dvou velkých zimních. Instalace proběhla na podzim 2015 v rámci Stromových slavností pro veřejnost, velké zimní budky  zde museli být instalovány ve spolupráci se stromolezci. Odbor životní prostředí Magistrátu města Zlína se ale dlouhodobě podílí na  ochraně netopýrů i při každodenní práci úřadu. Výsledkem je tak nejen několik přímo podpořených programů monitoringu netopýrů ve městě, ale hlavně mnoho zachovaných i vytvořených úkrytů na budovách i stromech a pravidelné popularizační akce pro veřejnost a školy. Předání plakety proběhlo v rámci projektu „Na půdě, tam to žije! – aneb poznejte tajemný svět netopýrů“ finančně podpořeného SFŽP ČR a MŽP.