Aktivity a časový plán

Aktivity a časový plán

1. Poradenský servis

V návaznosti na dosavadní činnost bude zajišťován poradenský servis. Konzultace budou poskytovány telefonicky, e-mailem i formou osobního jednání (často je nezbytný průzkum situace a řešení přímo na místech plánovaných stavebních zásahů či vzniklých problémů). Služba bude k dispozici všem zainteresovaných skupinám včetně široké veřejnosti a bude fungovat nepřetržitě po celou dobu trvání projektu.

2. Realizace opatření na konkrétních modelových lokalitách

V návaznosti na poradenský servis bude probíhat řešení zabezpečení vybraných objektů, které budou sloužit jako modelový příklad toho, že ochranu netopýrů lze efektivně řešit navrženými postupy – pomocí cílené komunikace a drobných stavebních úprav, které nejsou ekonomicky náročné a při tom minimalizují jak ohrožení netopýrů, tak negativní vlivy působící na uživatele objektů. Příprava a realizace opatření bude probíhat průběžně.

3. Oceňování vlastníků domů certifikátem a památeční plaketou

Za zachování či vytvoření nových úkrytů pro netopýry v jejich domě budou jeho obyvatelé odměňováni udělením certifikátu a památeční plakety umístěné na domě po vzoru úspěšného německého projektu „Aktion Fledermaus freundlich“. Podobným způsobem budou oceňovány např. spolupracující stavební firmy. Tato akce by měla pozitivně motivovat zejména veřejnost ke spolupráci při ochraně úkrytů netopýrů. Zároveň je další formou propagace řešené problematiky. Aktivita zahrnuje následující kroky:

a) příprava internetové stránky akce „Náš soused netopýr“, grafický návrh a výroba plaket a certifikátů, příprava prezentace v médiích (realizace červenec – srpen 2010)

b) zahájení mediální kampaně a udělování plaket (září 2010)

c) následně průběžné předávání plaket (říjen 2010 – květen 2011)

4. Mediální kampaň

Průběžně bude probíhat propagace řešené problematiky a realizace projektových aktivit ve všech typech médií (tisk, rozhlas, televize) včetně internetových stránek.

5. Osvětové akce pro veřejnost

Další formou propagace budou přednášky, exkurze a semináře seznamující s problematikou ochrany netopýrů vázaných na lidské stavby, konkrétními postupy při plánování rekonstrukce budov, řešení některých problémových situací a možnostmi vytváření potenciálních úkrytů pro netopýry, ukázkou vzorových lokalit atd.