Netopýři na Zeleném čtvrtku

S živými netopýry se mohli setkat účastníci květnové přednášky v Českých Budějovicích, která proběhla v rámci pravidelného cyklu Zelené čtvrtky pořádaného sdružením Calla a Hnutím Duha. Kromě toho se dozvěděli řadu informací o životě netopýrů i o tom, co je nejvíce ohrožuje a jak je lze chránit zejména při plánovaných rekonstrukcích domů nebo kácení stromů. Akce proběhla za finanční podpory MZe, sítě Krasec a Jihočeského kraje.