Co dělat při nálezu netopýra v bytě?

Březen–říjen

Otevřete okna dokořán, roztáhněte pečlivě záclony, zhasněte a odejděte z místnosti, případně se posaďte ke stěně a vyčkejte. Zdravý aktivní netopýr během přibližně půl hodiny obvykle sám odletí.

Netopýra, který nejeví snahu odletět, zkuste odchytit a umístit opatrně do papírové krabice s dýchacími otvory. Na netopýra nikdy nesahejte holou rukou, lze ho opatrně podebrat přímo krabicí a víkem, přenést pomocí hadru nebo v silné rukavici. Do krabice dejte kousek zmuchlaného hadru, který netopýr využije k úkrytu. Krabici je nutno pečlivě zavřít, aby z ní netopýr neutekl – některé druhy se dokážou protáhnout i velmi úzkou štěrbinou.

Netopýra, na kterém nepozorujete známky zranění, můžete zkusit večer při setmění vypustit – vyberte k tomu vhodné místo, kde budete mít přehled, jestli netopýr opravdu odletěl (někdy může nepozorovaně spadnout do trávy, keře apod.). Netopýr připravený k odletu musí být zahřátý a aktivní.
Zraněného netopýra nebo netopýra, který nemá snahu odletět, předejte do odborné péče v nejbližší záchranné stanici (www.zvirevnouzi.cz)

Listopad–únor

Nalezeného netopýra umístěte opatrně do papírové krabice s dýchacími otvory. Nikdy na něho nesahejte holou rukou, lze ho opatrně podebrat přímo krabicí a víkem, vzít do hadru nebo použijte silnější rukavici. Do krabice dejte kousek zmuchlaného hadru, který netopýr využije jako úkryt a malou mističku s vodou (např. víčko).

Zavolejte odborníky z nejbližší záchranné stanice, kteří netopýra převezmou a poskytnou mu potřebnou péči. Kontakty na záchranné stanice a jejich oblastní působnost najdete na www.zvirevnouzi.cz.