Muzeum a ekocentrum Říčany

Plaketa na Muzeu a ekocentru Říčany

Během rekonstrukce městského muze a ekocentra v Říčanech byly díky spolupráci s ředitelem muzea Mgr. Jakubem Halašem vytvořeny nové úkryty pro netopýry pomocí tří budek, které byly instalovány do zateplení budovy. Budky budou sloužit jako nový potenciální úkryt pro netopýry a zároveň jako názorná ukázka pro návštěvníky muzea a ekocentra. Více