Město Turnov a hrad Valdštejn

I když početná kolonie vrápence malého (asi 50 samic) byla na půdě hradu objevena těsně před plánovanou rekonstrukcí objektu, což přineslo celou řadu potíží při realizaci (zejména s ohledem na zkrácení doby, kdy bylo možno provádět stavební práce, a dodržení termínu schválené dotace), podařilo se rekonstrukci zvládnout v řádném termínu i s ohledem na kolonii vápenců, která i nadále využívá zrekonstruované půdní prostory. Ocenění patří jak zaměstnancům města Turnov odpovědných za provoz hradu, tak zejména kastelánovi hradu a jeho dceři, která jej v této funkci střídá, také za velmi lidsky pozitivní vztah k netopýrům.