Lukáš Kukal s rodinou, Horní Štěpánov

Vrápenci malí na půdě.

Na starém hospodářském stavení rodiny Kukalovi se před rekonstrukcí střechy pravidelně objevovalo na půdě několik jedinců vrápenců malých (Rhinolophus hipposideros). Po rekonstrukci v roce 2019 se v následujících letech letní kolonie rozrostla až na 16 samic, kterým byl zachován přílet na rozlehlou půdu přes původní hospodářskou část nově rekonstruovaného domu. Navíc začali vrápenci ve sklepě domu i pravidelně zimovat.

Kromě vrápenců hostí rodina Kukalova na svém opravovaném rodinném objektu i několik párů vlaštovek a jiřiček, kterým chystá i umělá hnízda na postupně rekonstruovaném stavení.

Plaketa a certifikát byly předány v roce 2021 v rámci projektu spolufinancovaného SFŽP ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.