Letní kino Olomouc

V areálu Letního kina v Olomouci se nachází řada významných úkrytů několika stromových druhů netopýrů jako je například netopýr rezavý, n. parkový či n. vodní. Netopýři osídlují jednak dutiny ponechaných starých stromů, jednak využívají speciální netopýří budky, které zde byly instalovány ve spolupráci s chiropterology jako náhradní úkryty během revitalizace parkových porostů. Správa areálu spolupracuje také při osvětě veřejnosti – například pořádáním tradiční Mezinárodní noci pro netopýry nebo prostřednictvím nově budované naučné stezky.

Plaketa a certifikát byly předány v roce 2021 v rámci projektu spolufinancovaného SFŽP ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.