Lesy hlavního města Prahy

Lesy hlavního města Prahy získaly ocenění za dlouhodobou výbornou spolupráci při ochraně netopýrů. Pořádají večerní exkurze za netopýry a další osvětové akce pro veřejnost s lektory ČESON. Při péči o městské parky zohledňují doporučení týkající se šetrných postupů při kácení, vyvěšují netopýří budky jako náhradní úkryty. Netopýrům se dokonce zalíbilo přímo v jedné z budov spravovaných LHMP – ve strážnici střediska Vodní toky u Hostivařské přehrady. Letní kolonie se zde usadila ve škvíře v dřevěném podbití střechy. Plaketu „Náš soused netopýr“ převzal pan Štěpán Makrlík z oddělení ekologické výchovy.