Držitelé plakety „Náš soused je netopýr“

Rodina Čerevkových z Brna

Čerevkovi z Brna vyvěsili na své chatě v Sadové celoroční dřevocementovou budku jako nový úkryt pro netopýry. Podařilo se, budka přilákala netopýry pestré, kteří se však zatím usídlili místo uvnitř budky ve štěrbině pod ní. Každopádně zde mají na výběr více možností a mohou se přesouvat podle své potřeby a vývoje klimatických podmínek tam, kde jim to bude nejlépe vyhovovat.

(Pokračování textu…)

Rodina Spisarova, Jasenná

Pod střechou stodoly u Spisarových sídlí letní kolonie netopýrů brvitách (Myotis emarginatus). Výskyt netopýrů evidují Spisarovi nepravidelně již od roku 2011, je však možné, že zde kolonie sídlí ještě déle. V roce 2022 proběhla nutná rekonstrukce střechy stodoly. Vzhledem k tomu, že byla provedena s ohledem na netopýry a ve vhodném období roku, zvířata i po této opravě úkryt nadále využívají a početnost kolonie je dokonce nejvyšší za sledované období. Děkujeme.

(Pokračování textu…)

Paní Eva Jarošová z Nového Boru

V pískovcovém sklípku v domě paní Evy Jarošové zimuje pravidělně již minimálně 5 let kriticky ohrožený vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros). Do úkrytu přilétá již během září a jak napsala paní Eva, přes zimu jí zde pak „hlídá pár zavařenin“. Děkujeme, že zde může v bezpečí trávit svůj zimní spánek.

(Pokračování textu…)

Správa zámku Čechy pod Kosířem

Správa zámku Čechy pod Kosířem se dlouhodobě podílí na ochraně letní kolonie vrápence malého, která jako úkryt využívá zámecké sluncem vyhřáté půdy. Každoročně zde od května do srpna odchovává svá mláďata více než sto samic. Kromě vrápenců zde byly zjištěny i pobytové známky dalších druhů, které se ukrývají ve štěrbinách mezi podbitím střechy (např. netopýr večerní a ušatý). Navíc pestré prostředí zámeckého parku poskytuje zvířatům nepřebernou nabídku potravy. V letech 2018 a 2019 byla šetrně provedena i potřebná rekonstrukce zámecké střechy tak, aby nedošlo k ohrožení vrápenců.

(Pokračování textu…)

Pan Robert Wrchota, Horní Slavkov

Pan Robert Wrchota má v podstřeší svého domu v Horním Slavkově letní kolonii netopýrů rodu Pipistrellus. Díky jeho vstřícnosti zde mohou každoročně odchovávat svá mláďata, občas zbloudilé jedince vrací do jejich úkrytu. V budoucnu se plánuje zapojit i do osvětového projektu ČESON a pomáhat tak propagovat možnosti ochrany netopýrů.

(Pokračování textu…)

Rodina Ježových, Krmelín

Ježovi z Krmelína mají ve štěrbině mezi domem a pergolou již několik let letní kolonii netopýrů rodu Myotis. Ježovi se na přílet netopýrů každoročně těší, rádi je pozorují a jejich dcera o nich vytváří krásnou knihu.

(Pokračování textu…)