Kde bydlí pražští netopýři?

V tomto měsíci začala díky projektu podpořenému Magistrátem hlavního města Prahy a MŽP rozsáhlá akce České společnosti pro ochranu netopýrů zaměřená na mapování netopýrů v panelových domech na pražských sídlištích. Cílem je získat podklady, které jsou nezbytné pro zajištění ochrany netopýrů zejména během zateplování panelových domů. Systematický monitoring provádějí na desítkách sídlišť školení odborníci, na vybraných modelových lokalitách budou využity také speciální automatické ultrazvukové rekordéry, které umožní nepřetržité sledování změn využívání sídlišť a aktivity netopýrů v průběhu celého roku.

Na území města Prahy se vyskytuje rozmanitá a početně bohatá fauna netopýrů – celkem zde byl zjištěn výskyt 17 druhů, z nichž většina využívá nejrůznější úkryty v budovách. V posledních letech se Praha navíc stala významným migračním a zejména hibernačním centrem několika tažných druhů netopýrů, kteří přezimují často ve značných počtech (stovky jedinců) právě v panelových domech a jiných výškových stavbách. Pokračující revitalizace panelových domů jsou pro tyto druhy velkou hrozbou. Nejen, že jejich úkryty závratným tempem mizí, ale velmi často dochází také k uvěznění netopýrů v úkrytu a jejich následné pomalé smrti.
Ačkoliv je Praha největším městem ČR s velkým množstvím panelových sídlišť, nebyla zde donedávna řešení této problematiky věnována dostatečná pozornost. Doufáme, že se díky projektu a užší spolupráci s pracovníky pražského Magistrátu podaří tuto situaci zlepšit

Do mapování panelových domů se může zapojit každý, komu osud těchto tajemných zvířat není lhostejný. Údaje o zjištěném výskytu lze zadávat rovnou do databáze pomocí jednoduchého on-line formuláře na www.ceson.org, případně je nahlásit e-mailem netopyr@ceson.org nebo na telefonní číslo 737 121 672. Jakoukoliv pomoc velmi uvítáme.