Ing. Josef Mlíka ze Šlapanic

Pan Josef Mlíka je nadšeným podporovatelem netopýrů. Vyrobil a u svého domu ve Šlapanicích u Brna vyvěsil několik netopýřích budek, které již několik let zejména na podzim využívají jako přechodný úkryt netopýři rezaví. Pan Mlíka netopýry sleduje i pomocí moderní kamerové techniky a o svých pozorováních si vede přesné záznamy, které mohou posloužit k lepšímu poznání života tohoto druhu.

Plaketa a certifikát byly předány v roce 2023 v rámci projektu spolufinancovaného SFŽP ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.