Ing. Jiří Doležal s rodinou, Nespeky

Pan Jiří Doležal s rodinou má za dřevěným obložením štítu domu v Nespekách letní kolonii netopýrů nejmenších (Pipistrellus pygmaeus). Díky vstřícnosti a nadšení majitelů zde přibližně 200 samiček našeho nejmenšího druhu netopýra každoročně v bezpečí rodí a odchovává svoje mláďata.

Plaketa a certifikát byly předány v roce 2022 v rámci projektu spolufinancovaného SFŽP ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.