Hana Nesvadbová a Tomáš Kohout z Turovce

kolonie netopýrů

Po hřebenem střechy rodinného domu pana Tomáše Kohouta a Hanky Nesvadbové v Turovci sídlí již několik let letní reprodukční kolonie netopýra ušatého či dlouhouchého. Kromě půdy domu využívají netopýři občas i úkryty v trámoví blízkého seníku a na okolních pozemcích nachází vhodná potravní stanoviště. Děkujeme za spolupráci při jejich ochraně!

Plaketa a certifikát byly předány v roce 2021 v rámci projektu spolufinancovaného SFŽP ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.