Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Křížlicích

Na půdě evangelického kostela v Křížlicích se nachází úkryty letních kolonií dvou druhů netopýrů – netopýra velkého (Myotis myotis) a netopýra ušatého (Plecotus auritus).  Budovu fary pro změnu využívají letní kolonie n. hvízdavého (Pipistrellus pipistrellus) a n. severního (Eptesicus nilssonii). Na obou objektech se navíc občas vyskytuje i netopýr večerní (Eptesicus serotinus).  Pan farář Mgr. Jakub Weinfurter i velká část farníků mají k netopýrům velmi vstřícný postoj a jejich ochranu propagují i prostřednictvím informačních materiálů umístěných v kostele. Za veškerou spolupráci při ochraně a monitoringu takto významného netopýřího stanoviště jim patří velký dík.

Plaketa a certifikát byly předány v roce 2021 v rámci projektu spolufinancovaného SFŽP ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.