Evropská noc pro netopýry 2011

Ukázka netopýrů v rámci Netopýří noci na Šelmberku.

Zveme vás na tradiční Evropské noci pro netopýry, které se konají pravidelně na přelomu srpna a září na řadě míst po celé Evropě. Akce je určena široké veřejnosti, která má díky různorodému programu připravenému odborníky možnost seznámit se s těmito zajímavými živočichy, s jejich výzkumem, ochranou a dosavadními poznatky o jejich životě. V letošním roce se touto akcí navíc připojujeme i k oslavě Mezinárodního roku netopýra.
V přiložené pozvánce naleznete stručný přehled všech 42 akcí pořádaných v roce 2011 v jednotlivých krajích ČR. Podrobnější informace o programech získáte na internetových stránkách pořádajících organizací nebo prostřednictvím uvedených kontaktů. Pozvánka