Další semináře o ochraně netopýrů při rekonstrukcích budov

Seminář v Přerově.

Další semináře zaměřené na seznámení s opatřeními na ochranu netopýrů a ptáků při stavebních úpravách budov se uskuteční 6. a 11. února na Přírodověděcké fakultě UP v Olomouci. Semináře se konají v rámci projektu „Pod jednou střechou“ podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce. Bližší informace a přihláška ke stažení zde.