Další památeční plaketa putuje do Berouna

Další plaketa bude předána řediteli Jungmannovy základní školy v Berouně, Mgr. Ivanovi Součkovi. Půda školy je tradičním úkrytem letní kolonie cca 600 jedinců netopýra velkého. V minulosti sužoval školu nadměrný výskyt holubů v půdním prostoru a s ním spojené znečištění. Problémem bylo rovněž dlouhodobé nahromadění netopýřího trusu. Díky vstřícnosti vedení školy a spolupráci ČESON, byla půda vyčištěna a následně provedena speciální uzávěra půdního okénka, díky které i nadále slouží jako přístupový otvor pro netopýry, ale zamezuje vletu holubů. Na půdě školy je nyní také instalována kamera, jejímž prostřednictvím mohou žáci sledovat dění v kolonii na obrazovce umístěné na školní chodbě. Předání plakety proběhne v pátek 13. května v rámci celoškolního dopoledního programu věnovaného bližšímu seznámení s netopýry – kromě promítání dokumentárního filmu a soutěžení, budou mít děti možnost besedovat s odborníky a prohlédnou si zblízka ochočené handicapované netopýry.