Českým krasem za Hagenem

Netopýr velký.

Tradiční akce v rámci Evropského dne chráněných území se uskuteční v sobotu 26.5.2012 v Českém krasu. Cestou po speciální naučné stezce, která vede i přes tajemnou Hagenovu štolu, jsou pro účastníky připraveny různé úkoly, zeměřené zejména na poznávání přírody Českého krasu. V cíli na ně budou za odměnu čekat živí netopýři a diplom. Více v pozvánce