Červnový monitoring netopýrů na pražských sídlištích

V průběhu června pokračuje monitoring výskytu netopýrů na pražských sídlištích. Červnová kontrola má za cíl zjistit, zda se v panelových domech nachází úkryty letních kolonií samic s mláďaty. Jeden takový úkryt byl například čerstvě objeven v podstřeší panelového domu Na Zvoničce č.p. 19 v Bráníku – zdejší kolonii netopýra večerního tvoří cca 30 samiček. Pražský monitoring probíhá aktuálně na 14 lokalitách a to díky grantové podpoře Hlavního města Prahy.