Akce Náš soused je netopýr dorazila do Uherského Hradiště

Mgr. Krupičková z městského úřadu v U. Hradišti.

Další ocenění za spolupráci při ochraně netopýrů byla předána začátkem září v Uherském Hradišti. Plaketu a certifikát převzala Mgr. Kateřina Manová, zástupkyně ředitele Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotní za příkladnou spolupráci vedení školy při záchraně úkrytů netopýrů rezavých, kterou bylo nutno řešit během zateplování budovy školy v loňském roce. Jaká opatření zde byla realizována se můžete podívat zde. Druhou plaketu převzala Mgr. Zuzana Krupičková z odboru životního prostředí MěÚ Uherské Hradiště, která se spolu s kolegy zasloužila o to, že na území města byl proveden monitoring výskytu netopýrů ve vytipovaných budovách (panelových domech, školách, atd.) a že na základě takto získaných dat jsou nyní důsledně uplatňovány šetrné postupy a vhodná opatření k zajištění ochrany netopýrů a jejich úkrytů. Slavnostní předání plaket proběhlo v rámci projektu „Pod jednou střechou“ podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce.