Setkání s netopýry v Točníku

V pátek 15. 4. se v KaféBaru Bárka v Točníku sešlo bez mála čtyřicet příznivců a obdivovatelů netopýrů. Promítání úspěšného dokumentárního filmu „Netopýři ve tmě“, jehož část se točila na hradě Točník, vystřídalo povídání o netopýrech s ukázkou živých, ochočených netopýrů. Cílem akce bylo zdůraznit význam Točníku jako netopýří lokality a poděkovat kastelánovi Petrovi Zemánkovi a celé správě hradu za aktivní pomoc při ochraně netopýřího úkrytu. Kastelánovi hradu jako prvnímu v České republice byla Českou společností pro ochranu netopýrů předána plaketa „Náš soused je netopýr“.
Kolonie netopýra velkého je na hradě sledována od roku 1994 a její početnost se od té doby zvýšila trojnásobně. Ze sledovaných šesti lokalit s koloniemi netopýra velkého v bývalém okrese Beroun do dnešní doby zůstaly pouze tři. Zachování úkrytu na hradě Točník je tedy pro další vývoj populace netopýra velkého ve středních Čechách naprosto zásadní.
Akce proběhla v rámci projektu podpořeného Nadací Partnerství, SFŽP a MŽP ČR.