20. plaketa předána v Doubravčicích

Držiteli 20. památeční plakety a certifikátu „Náš soused je netopýr“ se stali Miroslav Mokrycki a Blanka Šímová. Na své chatě v Doubravčicích mají pod střechou letní kolonii poměrně vzácného netopýra stromového (Nyctalus leisleri). Unikátní úkryt druhu, který primárně obývá stromové dutiny, hostí v létě až 200 samic s mláďaty. Majitelé plánují rekonstrukci chaty, ale úkryty pro netopýry chtějí i do budoucna zachovat. Proto kontaktovali ČESON, abychom společně naplánovali nejvhodnější postup. Za jejich kladný přístup k netopýrům jim patří velký dík!

Předání plakety je součástí projektu „Náš soused je netopýr“ finančně podpořeného Nadací Partnerství, MŽP a SFŽP ČR.