41. plaketa předána ve Velké Bystřici

Předávání plakety Otci Josefu Opluštilovi a farnosti Velká Bystřice.

Další, v pořadí již 41. plaketa „Náš soused je netopýr“ byla předána Otci Josefu Opluštilovi a římskokatolické farnosti Velká Bystřice za spolupráci při ochraně letní kolonie netopýra velkého na půdě kostela Stětí sv. Jan Křtitele ve Velké Bystřici na Olomoucku. Předání se uskutečnilo během semináře pořádaného v rámci projektu „Pod jednou střechou“ podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce. Na půdě kostela byl v minulém roce proveden úklid nahromaděného trusu a instalace ochranných prvků na trámoví (více zde). Velká Bystřice je tak dalším kostelem, kde se podařilo díky spolupráci Otce Josefa, ČESON a AOPK ČR zajistit bezproblémové soužití lidí a netopýrů.